Reklamacja produktu 

Reklamacja produktu 

Drogi Kliencie,

Zależy nam na Twoim zadowoleniu z zakupów i chcemy, abyś wiedział, jakie prawa przysługują Ci w przypadku, gdy produkt zakupiony w naszym sklepie okaże się wadliwy. Poniżej przedstawiamy Ci szczegółowe informacje na ten temat.

Przede wszystkim, chcielibyśmy Ci przypomnieć, że jako Sprzedawca mamy obowiązek dostarczyć Ci produkt wolny od wad. Nasza odpowiedzialność w tym zakresie, zwana rękojmią, obejmuje wady fizyczne produktu stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania. Odpowiadamy za wady, które istniały w momencie, gdy produkt trafił w Twoje ręce, a także za te, które wynikły z przyczyn tkwiących w produkcie w tym samym czasie. W przypadku firm, rękojmia jest wyłączona.

Jeśli produkt, który od nas kupiłeś, ma gwarancję, również na jej podstawie możesz zgłosić reklamację. W takim przypadku gwarantem jest podmiot wskazany w dokumencie gwarancyjnym. Przypominamy jednak, że prawa wynikające z gwarancji nie wpływają na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Jeżeli chcesz zgłosić reklamację, możesz to zrobić:

  • pisząc na adres: AUTOTECHMA, ul. Mrozowa 20A, 31-752 Kraków;
  • wysyłając wiadomość e-mail na adres: radek@autotechma.pl.

W opisie reklamacji prosimy podaj: 

  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady; 
  • żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;
  • swoje dane kontaktowe. 

Powyższe informacje pomogą nam szybciej i sprawniej rozpatrzyć Twoją reklamację.

Jeżeli okaże się ona uzasadniona, w pierwszej kolejności postaramy się naprawić produkt lub wymienić go na nowy, bez dodatkowych kosztów z Twojej strony. Zrobimy to w ciągu 60 dni roboczych od momentu otrzymania od Ciebie wadliwego produktu, o ile naprawa lub wymiana będą możliwe i nie będą wiązały się z nadmiernymi kosztami.

Pamiętaj, że nie odpowiadamy za różnice w odbiorze towaru wynikające z indywidualnych ustawień Twojego komputera, takie jak różnice w kolorach, proporcjach, saturacji itp., które mogą wpływać na percepcję oferowanego towaru.

Drogi Kliencie, chcemy, abyś czuł się pewnie i zadowolony z zakupów w naszym sklepie. Jeśli zauważysz, że zakupiony produkt ma wadę, przysługują Ci określone prawa, o których chcielibyśmy Ci przypomnieć. Dlatego poznaj podstawowe uprawnienia kupującego w związku z reklamacją produktu (obowiązują dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r.).

1. Obniżenie ceny/zwrot pieniędzy

Jeśli produkt, który od nas otrzymałeś, posiada wadę, masz prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Nie musisz jednak tego robić, jeśli jesteśmy w stanie szybko i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienić wadliwy produkt na taki, który jest wolny od wad, lub jeśli jesteśmy w stanie usunąć wadę.

Pamiętaj jednak, że jeżeli produkt był już wcześniej przez nas naprawiany lub wymieniany, lub nie dotrzymaliśmy obietnicy dotyczącej wymiany produktu lub usunięcia wady, masz pełne prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Jeżeli jesteś klientem indywidualnym, masz dodatkowe prawa. Możesz zamiast naszej propozycji usunięcia wady zażądać wymiany produktu na wolny od wad. Alternatywnie, zamiast wymiany produktu, możesz zażądać usunięcia wady. Wybór należy do Ciebie, chyba że sposób, który wybierzesz, jest niemożliwy do realizacji lub wiązałby się z nadmiernymi kosztami w porównaniu z naszą propozycją.

Ważne jest, abyś wiedział, że nie możesz odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna.

Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Ci lepiej zrozumieć Twoje prawa. Pamiętaj, że jesteśmy tu dla Ciebie i zawsze chętnie pomożemy, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości.

2. Naprawa/wymiana

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz żądać wymiany produktu na wolny od wad albo jej usunięcia. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Pamiętaj, jeżeli wykonujesz uprawnienia z tytułu rękojmi, jesteś zobowiązany na swój koszt dostarczyć produkt wadliwy na adres: 

AUTOTECHMA,  ul. Mrozowa 20A, 31-752 Kraków

Jeżeli jednak ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, jesteś zobowiązany udostępnić nam produkt w miejscu, w którym się znajduje. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Ważne! Brak ustosunkowania się w powyższym terminie w przypadku żądania naprawy, wymiany lub obniżenia ceny oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.

Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Inne reklamacje

W ten sam sposób jak wyżej możesz złożyć także reklamację związane ze świadczeniem za pomocą naszego sklepu internetowego usług elektronicznych (np. konto lub formularz zamówienia) oraz inne reklamacje związane z działaniem naszego sklepu internetowego.  

W opisie reklamacji podaj: 

  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; 
  • Twoje żądanie; 
  • dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. 

Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Tu możesz pobrać wzór reklamacji POBIERZ>>

Karta zakupów0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0